RADNI TIM CRNOGORSKOG ŽENSKOG LOBIJA
         Aida Petrovic
izvršna direktorica CŽL

                                                                       Aida Petrović,osnivačica i izvršna direktorica   NVO Crnogorskog ženskog lobija .Kroz                                                                               aktivistički rad organizacije  bavi se edukacijom  , prevencijom i zaštitom, žrtava raznih                                                                         oblika nasilja, posebno žrtava trgovine ljudima , ženama i djecom.

                                                                       Deklariše se kao  feministkinja i  antimilitaristkinja ( članiva mirovne mreže „Žene u                                                                               crnom“ ) .Rad zasniva  na etičkim, feminističkim ,principima poštovanja i uvažavanja                                                                              različitosti po bilo kom osnovu  i „razbijanju“  tabu tema  , stereotipa i stigme u društvu                                                                           posebno  kada se to odnosi na  ranjive  grupe kao što su : žrtve raznih oblika nasilja žene                                                                         i djeca , pripadnice/i populacije RE,  samohrane majke , zavisnice/i, lica sa posebnim                                                                                 potrebama, pripadnicama/ima LGBT zajednice, beskućnice/i  ...)

                                                                       Zalaže se za veće učešće žena u političkom, javnom životu i na mjestima odlučivanja  i                                                                             odgovornosti .Bila je aktivna članica i politički participirala  devedesetih godina u partiji                                                                         Liberalni Savez Crne Gore ( LSCG) .

                                                                       Autorka je i koautorka stotinjak publikacija koja afirmišu ženska i dječija ljudska prava                                                                           u porodici, institucijama i društvu uopšte i koje promovišu mir i  suživot..

 

 

Obrazovanje i radno iskustvo:

 

 • ekonomistkinja

 • privatna preduzetnica

 

Ženski aktivizam u NVO 1996 -  2018god.

 

 • Jedna od osnivacica prve zenske NVO u CG / SOS lin. za porodično nasilje/

 • Asistentkinja na SOS lin. za porodicno nasilje 3 god

 • Direktorica  i osnivacica NVO Crnogorski  Ženski  Lobi

 • Jedna od osnivacica  mreze za prigovor savesti u Crnoj Gori

 • Koordinatorka SOS linije za zrtve trgovine ljudima (od 2001- 2006.)

 • Asistentkinja na SOS lin. za zrtve trgovine ljudima / 2009-2018/

 • Koordinatorka  prvog drzavnog Sklonistu za zrtve trgovine ljudima u Crnoj Gori

 • Kooordinatorka I trenerica programa za osnaživanje žena u politici

 • *ZENE TO MOGU*/ 2002-2004/

 • Mirovna aktivistkinja , Medjunarodne  mirovne , feminističke organizacije (od 1996 god) :  “ŽENE U CRNOM –ŽENE ZA MIR “

 • Predavacica  na temu zenskih ljudskih prava /porodicno nasilje,seksualno

 • uznemiravanje,incest, trgovina ljudskim bicima, javno zastupanje/

 • Predavacica i trenerica za pripadnike MUP-a na temu trgovine ljudima

 • Predavacica i trenerica za pripadnike Centara za socijalni rad na temu trgovine ljudima

 • Predavacica i trenerica za pripadnike pravosudnih organa i tužilaštva.

 • Predavacica i trenerica za mlade na fakultetu u osnovnim i srednjim skolama na temu NASILJE NAD ŽENAMA I DJECOM KAO DRUŠTVENI FENOMEN I trgovine ljudima.

 • Predavacica i trenerica za medicinske i prosvjetne  radnike na temu trgovine ljudima u Crnoj Gori

 • Edukatorka zena  Romske populacie na temu porodicno nasilje i zdravlje zena i reproduktivna prava/ zene izbjeglice i domicilno stanovnistvo/

 • Koordinatorka projekta trenerica i predavacica na seminarima, radionicama, okruglim stolovima„Aktiviranje lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori

 • Organizatorka svih mirovnih i nenasilnih akcija u organizaciji  CZL-a

 • Predstavnica CZL-a i izvjestačica na svim vecim nacionalnim, regionalnim i medjunarodnim konferencijama/ zenska ljudska prava, mirovni aktivizam/

 • Ucesnica seminara „Rad sa žrtvama trgovine ljudima“ (septembar 2004, Podgorica, Lefo Austrija i IOM)

 • Organizatorka i aktivistkinja kampanja u okviru CŽL, kao i učesnica i potpisnica regionalnih i medjunarodnih kampanja za Ženska ljudska prava

 • Autorka i koautorka  tridesetak  publikacija o ženskim i dječijim  ljudskim pravima izdatih u okviru CZL-a.

 • Autorka desetak tekstova objavljenih u knjigama Međunarodne miovne , feminističke organizacije „ŽENE U CRNOM-ŽENE ZA MIR“

 • Autorka  više od 200  stotine javnih  reagovanja CŽL-a na ratno nasilje i nasilje nad ženama i djecom u bilo kom obliku i nad bilo kim

 

Obuke/treninzi/sertifikati:.

 

 • Trening i sertifikat za porodicno nasilje 1996-97  / ekspertkinje ženskih organizacija sa prostora ex YU/

 • Sertifikat za trenericu u programu “Žene To Mogu Crna Gora”, 2002-03 god. Izdat od Norveške Narodne Pomoci

 • Edukacija i sertifikat o porodicnom nasilju (ADMIRA– Holandija) 1999

 • Sertifikat za trenericu i obavljanje intervju sa zrtvama nasilja  svih oblika nasilja s  posebnim osvrtom na djecu,  izdat 2005, od Ministarstva pravde Amerike i ICITAP-a.

 • Sertifikat za trenericu *Trgovina ljudima-zajednicki problem*, 2005god. Izdat od   BBC WORLD SERVICE TRUST i  EUROPEN CENTRE FOR BRDDADCAST JOURNALISM.

 • Sertifikat za trenericu “UNODC Global Training Initiative Anti -Human Trafficking Training Workshop for Law Enforcement Officers”, izdat od  United Nations Office on Drugs and Crime

 • Introducing standard ISO 9001:2015 employees

 •  Sertifikat za završenu obuku po akreditovanom programu  Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu-Podgrica : “ Participacija korisnica sa iskustvom nasilja i procjena rizika u slučajevima nasilja u porodici nad ženama i djecom  “

 

Priznanja 

 

 • Dobitnica Medjunarodne nagrade za  za oblast poboljšanja socijalno - ekonomskog statusa civilnog sektora kroz socijalne inovacije i društveno preduzetništvo .

 • Zahvalnica za podršku i aktivni volonterski angažman u pripremi i realizaciji građanskakcije „Let's do it  Montenegro ! „

 • Zahvalnica za doprinos u volonterskom radu sa mladima  kroz aktivno učešće  na projektu  „Škola demokratske psmenosti“

 

Jezici:

 • albanski

 • ruski

 

 

Kontakti

     Mirjana Vuksanović

                                                                                 Obrazovanje

                                                                                 Filozofski fakultet- odsjek Psihologija, Nikšić, Univerzitet Crne Gore 2012. – 2016.

                                                                                 Završene specijalističke studje sa prosjekom 8,91.

                                                                                 Srednja mješovita škola "Braća Selić", Kolašin 2009. – 2012.

 

                                                                                 Radno iskustvo

                                                                                 Queen of Montenegro, Budva 06.2015. - 09.2015.

                                                                                 JU Dom zdravlja, Nikšić 01.2017 - 10.2017

                                                                                 Psihološkinja-pripravnica

                                                                                 Testiranje klijenata pomoću testova za mjerenje inteligencije, korišćenjem testova                                                                                     ličnosti, projektivnih testova

                                                                                 Uspješno završen prirpavnički staž u Domu zdravlja.

 

Crveni Krst Crne Gore, Nišić 07.2017. - 12.2017.

Saradnica u projektu za prevenciju ranih brakova RE populacije.

Obavljanje prezentacija u pkolama sa ženama i djecom RE populacije.

 

 

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Nikšić 11.2017. – 01.02.2019.

Konsultantkinja na Nacionalnoj SOS linii za žrtve nasilja u porodici

Rad sa ženama i sa djecom sa iskustvom nasilja u porodici, savjetodavnog karaktera.

Od maja 2018. g. – 01.02.2019. g Koordinatorka Nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici, koordinatorka projekata „Osvjetlimo mrak seksualnog nasilja”.

Od 02.07.2019. Agent prodaje u Studio Moderna (kontaktiranje kupaca i prodaja proizvoda iz asortimana Dormeo, Delimano; pravljenje narudžbi)

 

Crnogorski ženski lobi  od  avgusta 2019  Asistentkinja i stručna saradnca  na projekima:

 • "SOS telefon za žrtve seksualnog nasilja“

 • „SOS telefon za žrtve trgovine ljudima “                                                                                                                                     Volontiranja                                                                                                                                                                                                  Crveni Krst Crne Gore, Podgorica- Vrela Ribnička 11.2012 - 03.2014                                                                                                  Volonterka- pomoć i podrška u edukaciji djece RE populacije                                                                                                            Udruženje mladih sa hendikepom, Nikšić 03.2014 - 03.2014                                                                                                                  Volonterka- obavljanje tehničkih poslova                                                                                                                                                      SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Nikšić 11.2015 - 11.2017                                                                                                              Volonterka                                                                                                                                                                                                            JU Dom Mladost, Bijela- Herceg Novi 07.2017 - 07.2017                                                                                                                    Volonterski rad sa djecom bez roditeljskog staranja (predškolski uzrast,djeca sa smatnjema u razvoju)                                          JU Dom zdravlja Nikšić od 1.11.2017. do sada kod mentorke Vesne Milović                                                                          Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin, od 2017.                                                                                        Volonterski rad u radu sa osobama koje se osnažuju za rad u poslovima koji se organizuju preko ZZZ CG                                Maj 2019- organizovanje radionica za reintegrciju osoba sa oštećenjem vida za početak obavljanja poslova u vešeraju  Veštine                                                                                                                                                                                                            Poznavanje rada na Word-u, Exel-u, Power Point-u, Prezi prezentacijama, Vozačka B dozvola                                                Sertifikati.

 • Položen državni ispit

 • Licenca za obavljanje osnovnih stručnih polova u obasti socijalne i dječje zaštite

 • Obuka u Crvenom krstu Crne Gore za socijalu inkluziju i rehabilitaciju izbjeglica

 • Uspješno završen seminar Komunikacijskih vještina- Ciceron

 • Obuka Incest trauma centra Beograd u obradi metodologije identifikovanja slučajeva seksualnog nasilja kao i praćenja postupanja slučajeva prijavljivanja nasilja

 •  Seminar za usklađivanje zakonodavnih propisa i stručne prakse u oblasti zaštite djece od nasilja u sklopu Mreže NVO za zaštitu djece od nasija                                                                                                                                                                          Poznavanje jezika                                                                                                                                                                                      Engleski (konverzacija - srednje, čitanje - srednje, pisanje - srednje)

Vasilisa Danilović

                                                                            Obrazovanje

                                                                            Fakultet / Bachelor (BA) /    Specijalista socijalne politike i socijalnog rada

                                                                            Specijalističke                        Fakultet političkih nauka Podgorica (smjer Socijalna                                                                                                                                            politika i socijalni rad)

                                                                            [2009. - 2014. godine]

                                                                            Srednja škola

                                                                            [2004. - 2008. godine             Ekonomski tehničar

                                                                            Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" (smjer Ekonomski tehničar)

                                                                            Radno iskustvo

                                                                            Asistentkinja na projektu                Crnogorski ženski lobi                                                                                                                                    [decembar  2019 – do daljnjeg ]      Asistentkinja na projektu "Edukativno i ekonomsko                                                                                                                                             osnaživanje žena za pokretanje sopstavnog                                                                                                                                                           biznisa".  Posao podrazumijeva podršku                                                                                                                                                                 koordinatoru projekta u implementiranju                                                                                                                                                               aktivnosti projekta. Takođe podrazumijeva                                                                                                                                                             logističku podršku na projektu, identifikovanje                                                                                                                                                     korisnica koje će proći obuke čime će se osnažiti za                                                                                                                                             pokretanje sopstvenog biznisa, sastavljanje                                                                                                                                                           sadržaja  promo-materijala, izrada mjesečnih i                                                                                                                                                     periodičnih izvještaja donatoru, prisustvovanje i                                                                                                                                                   aktivno učestvovanje prilikom održavanja                                                                                                                                                             radionica za korisnice projekta.

                                                                           

                                                                           

 

Finansijska menadžer                            Crnogorski ženski lobi

[decembar  2019 – do daljnjeg ]            Finansijska menadžerka na projektu "Edukacije za institucije u oblasti trgovine ljudima".                                                                         Posao se sadrži u sastavljanju finansijskih narativnih izvještaja, prikupljanja ponuda,                                                                               komunikacija sa trećim stranama u vezi zakazivanja seminara i obuka, sastavljanje                                                                                   promo-materijala, saradnja sa projektnim timom, prisustvovanje i aktivno učestvovanje                                                                         prilikom održavanja radionica(edukacija) za korisnike projekta.

 

 

 Koordinatorka SOS telefona za  

 žrtve seksuanog nasilja                         Crnogorski ženski lobi

 [septembar  2019 – do daljnjeg]           Menadžerka servisa, i prva je u javnom predstavljanju servisa. Vodi računa o primjeni                                                                             standarda u radu servisa kroz doslednu primjenu i interpretaciju etičkih standarda i                                                                                 vrijednosti u radu servisa. Organizuje sedmične sastanke, konferencije slučaja. Ogovorna                                                                       je za upravljanje servisom u okviru zakonskih normi  i internih regula i indikatora                                                                                   uspješnosti. Osigurava funkcionisanje SOS telefona  u skladu sa aktima, politikama i                                                                                 procedurama organizacije, pravilnicima i podaktima. Organizuje i održava                                                                                                 radionice(edukacije) sa ciljnom grupom projekta.

 

Stručna konsultantkinja                        DOO EID - Podgorica

[jul 2018 - mart 2019]                             Direktan kontakt sa klijentima,uglavnom stranim državljanima kao i upoznavanje istih sa                                                                      Zakonom o strancima u Crnoj Gori.Takođe, savjetovanje vezano za dobjanje vize C i vize                                                                          D, sastavljanje pozivog pisma, dopisa i sličnih dokumenata, kao i savjetovanje i pomoć oko                                                                      otvaranja firmi, asistencija prilikom prijave zaposlenih, pravljenje Ugovora o radu, o                                                                                dopunskom radu, Aneksa ugovora, odjavljivanje radnika i sastavljanje Ugovora o raskidu                                                                        radnog odnosa. Takođe savjetovanje i asistencija prilikom dobijanja Dozvole za                                                                                          privremeni rad i boravak stranaca u Crnoj Gori, kao i pomoć pri prikupljanju sve                                                                                      potrebne dokumentacije za dobijanje iste. Takođe, poslovi asistencije šefu                                                                                                    računovodstvenog sektora.
 

Socijalna radnica                                   Dom starih "Duga"  - Danilovgrad

[februar 2017 - mart 2018                    Aktivno učestvovanje u izvršavanju radnih zadataka socijalnog radnika-prijem                                                                                           korisnika,vođenje dosijea svakog korisnika posebno,individualni rad, izrada individualnog                                                                     plana rada za korisnike, praćenje psiho-socijalnog stanja, pomoć i podrška pri adaptaciji                                                                         korisnika na smještaj i uslove, posredovanje između korisnika i njihovih porodica, kao i                                                                           drugih institucija,isl.
 

Socijalna radnica                                   Klinički centar Crne Gore - Podgorica

[januar 2015 - oktobar 2015]               Aktivno učestvovanje u izvršavanju radnih zadataka socijalnog radnika, učešce pri                                                                                   prijemu pacijenata, saradnja sa institicijama od značaja zavisno od pojedinačnog slučaja                                                                         pacijenta, uzimanje socijalne anamneze od pacijenata, komunikacija i kontaktiranje                                                                                 porodice pacijenta, konsultacija sa ljekarima i medicinskim osobljem Kliničkog centra koji                                                                       su upućeni u stanje pacijenta, i sl.

Ostala radna iskustva

  

 

 

Promoterka,deklarant                          Grupo Tesile - Kuće Rakića

[decembar 2012 - mart 2014]

                                                                   Asistiranje prilikom deklarisanja proizvoda i promovisanje proizvoda,konkretno 

                                                                  HIPP proizvoda za djecu,učestvovanje u raznim manifestacijama i događajima u kojima                                                                          je  firma bila učesnik.

 

Poznavanje jezika

 

Znanje jezika                                           
Engleski / Nivo:           Čitanje Napredni         Pisanje Napredni        Govor Napredni

Španski / Nivo:            Čitanje Početni            Pisanje Početni           Govor Početni

 

Rad na računaru

 

Microsoft Word (napredni nivo), Microsoft Excel (srednji nivo), Microsoft Internet

Explorer (srednji nivo), Microsoft PowerPoint (srednji nivo), Adobe Spark (napredni nivo).

 

 

Obuke i seminari

 

   [2019 godine]                                                         Obuka : "Izrada strateškog plana za NVO i organizacijski menadžment"

                                                                                Organizator: UNDP

                                                                                Savladavanje prepoznavanja faza u izradi srateškog plana, izrade nacrta analiza

                                                                                faktora    uticaja i kapaciteta svoje organizacije, ispunjavanja segmenata                                                                                                      Operativnog plana, ispunjavanje segmenta Plana praćenja realizacije budžeta i                                                                                          plana prikupljanja sredstava. Takođe, razumijevanje različitih tipova organizacijske                                                                                  strukture, različitih faza u razvoju organizacije, kao i prepoznavanje važnosti                                                                                              optimalne organizacijske strukture i uslove dobrog rukovođenja.               

 

              

 

    [2019 godine]                                                         Obuka : " Upravljanje projektim ciklusom PCM " 

                                                                               Organizator: UNDP

                                                                               Savladavanje prepoznavanja faza projektnog ciklusa EU, razvijanja projektne ideje                                                                                   u skladu sa pristupom logičkog okvira, ispunjavanja matrice logičkog okvira,                                                                                               pripreme projektne aplikacije,...               

 

                                                         . 

  [2018 godine]                                                        Obuka : "Osnovna obuka za rad u ustanovama za smještaj odraslih i starih lica"

                                                                              Organizator: Zavod za socijalnu i dječju zastitu Crna Gore

                                                                              Upoznavanje sa standardima za funkcionisanje ustanova sa smještaj odraslih i starih                                                                                lica,način za prevazilaženje predrasuda kao osnovom dobre komunikacije,timski rad                                                                                i uloga stručno tima,značaj motivacije za posao,kao i razne radionice u malim                                                                                            grupama tokom održavanja

                                                                              seminara.

 

 

 

[2014 godine]                                                    Obuka : "Unapredjenje kvaliteta socijalnih servisa i servisa podrske za LGBT osobe i njihove roditelje"

                                                                            Organizator: NVO Juventas

                                                                            Seminar za socijalne radnike je aktivnost projekta koji je podžzan od strane                                                                                                Ministarsta finansija i odnosi se na pohađanje programa i upoznavanje sa teorijski                                                                                    dio pri razlikovanju pola i roda,coming outa i homofobije,prevazilaženje                                                                                                      stereotipa,mjesto seksualnosti u porodici i bitnosti podrške porodice,razne radionice                                                                                kroz rad u malim grupama,kao i role-play, prikazivajćci stvarne situacije i            

                                                                            poziciju profecionalaca koji rade sa LGBT osobama.

 

Ostalo

 

Vozačka dozvola                                             B

Dodatne informacije / napomena               Položen stručni ispit za rad u državnim organima

                                                                            Licenca za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti

ŽENE ZA ŽIVOT BEZ NASILJA I RODNU RAVNOPRAVNOST !

 

AKTIVISTKINJE CRNOGORSKOG ŽENSKOG LOBIJA PUNOPRAVNE SU ČLANICE  U  :

 • Radnoj grupi za praćenje implementacije strategije za borbu protiv trgovine ljudima
   

 •  Koordinacionom  tijelu za monitoring i ocjenu stepena realizacije Sporazuma o međusobnoj saradnji u borbi protiv trgovine ljudima
   

 • Radnom timu za podršku populaciji RE-CB Podgorica

© 2016 Proudly created Izradasajtova2@live.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now