Crnogorski Zenski Lobi

                                       FENOMEN NASILJA NAD ŽENAMA

 

Definicija nasilja nad ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija
 

“ Nasilje nad ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce.  Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.”
 

Deklaracija o eliminaciji nasilja nad ženama, Rezolucija Generalne skupštine UN 48/104 od 20 decembra 1993.&Pekinška deklaracija - Platforma za akciju, par. 118. Četvrte svetske UN konferencije o ženama, Peking, 1995.&Rezolucija 54/134 Generalne skupštine UN 1999.kada je UN usvojio da je 25 novembar Medjunarodni dan protiv nasilja nad ženama.

 

                                                               Održana konferencija

                                                 SOS telefon za žrtve seksualnog nasilja
                                        "Reći NE seksualnom nasilju znači reći DA životu !”   

                           

Crnogorski ženski lobi realizovao je jednu od završnih aktvnosti projekta ,, SOS telefon za žrtve seksualnog nasilja “ pod sloganom “ Reći NE seksualnom nasilju znači reći DA životu ! ” 18. novembra 2019., u Podgorici (hotel “Podgorica”) Projekat: ,, SOS telefon za žrtve seksualnog nasilja “ dio je regionalnog projekta :“Zaustavimo nasilje nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj :Primjena zakona mijenjanje stavova” koji se realizuje u saradnji i podrškom : Evropske unije čiji program u Crnoj Gori sprovodi Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori ( UNDP) i Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost ( UN WOMEN) u saradnji sa Vladom Crne Gore .Cilj konferencije je bila promocija novoga licenciranog servisa,, SOS telefon za žrtve seksualnog nasilja “, podizanje svijest o postojanju , uzrocima i oblicima seksualnog nasilja nad ženama i djecom, promovisanje multisektorskog pristupa prevenciji i zaštiti žrtava seksualnog nasilja . razmijeni informacija i iskustava , dobrih praksa u vezi prevencije, sprečavanja seksualnog nasilja., pomoći žrtvama i sankcionisanju nasilnika Preporuke sa konferencije će pomoći u daljoj analizi i reviziji rodnih politika za borbu protov seksualnog nasilja nad ženama i djecom. Otvaranje konferencije i uvodno obraćanje na temu “ Značaj i uloga servisa SOS telefona za žrtve seksualnog nasilja“ imao je predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova i načelnik Odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima doc. dr. Željko Spalević..Ostali panelisti/kinje na temu “Multisektorski pristup I uloga institucija u borbi protiv seksualnog nasilja” bili su predstavnici/e :

-Ministarstva za ljudska i manjinska prava g-din Ramiz Šahman.

-Ministarstva zdravlja, g-đa Senka Klikovac

-Ministarstva prosvjete. g-đa Tamara Milić

-Ministarstva unutrašnjih poslova (Odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima) g-đa Sonja Perišić Bigović

O temi : “Uzroci, prepreke i problemi za žrtve seksualnog nasilja sa psihosocijalnog aspekta pomoći i podrške „ govorile su aktivistkinje Crnogorskog ženskog lobija

- Vasilisa Danilovic, socijalna i stručna radnica ,koordinatorka SOS telefona za žrtve seksualnog nasilja

- Mirjana Vuksanovic, psihološkinja i stručna radnica na SOS telefonu za žrtve seksualnog nasilja

                     Nacionalni SOS telefon za žrtve seksualnog nasilja   
                               
 Projekat Crnogorskog ženskog lobija “ Ispunjavanje uslova za licenciranje SOS telefona za žrtve seksualnog nasilja “ dio je regionalnog projekta “Zaustavimo nasilje nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj :Primjena zakona mijenjanje stavova “ koji je finansiski podržala Evropska unija i koje u Crnoj Gori sprovode Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori ( UNDP) i Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost ( UN WOMEN)

70151454_809060756162970_774753951495172
70638469_809060862829626_430509410303449
70157963_809060939496285_561813415739470
european-union-eu-large-country-flag-5-x
UN Women Logo.png
206680414_1020990348437014_4985509836137125161_n.jpg
images.jpg
HAXjClyu_400x400.jpg

                                 Otvaranje socijalnog servisa Crnogorskog ženskog lobija
                                              SOS telefon za žrtve seksualnog nasilja

                                                              020 250 750 

                                                             (anonimno, povjerlivo 24h x 365 dana) 
 

U prostorijama Crnogorskog ženskog lobija danas je i zvanično puštena u rad SOS linija za žrtve seksualnog nasilja .Socijalni servis “SOS linija za žrtve seksualnog nasilja “ je licenciran od strane Zavoda za socijalnu I dječiju zaštitu za obavljanje djelatnosti i pružanje usluga žrtvama seksualnog nasilja, posebno ženama i djeci kao najranjivijoj kategoriji . Današnjem puštanju u rad socijalnog servisa "SOS linija za žrtve seksualnog nasilja" prisustvovali su : ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, predstavnica Nacionalne kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Tijana Šuković , ambasadorka Turske u Crnoj Gori, Songul Ozan, koordinator Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) Enver Resuloğulları, predstavnice ženskih organizacija .

Adaptaciju prostora u kojem će funkcionisati SOS centar , podržala je finansiski Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA). Ispunjavanje prostornih standarda i upošljavanje stručnih radnica kao uslova za dobijanje licence prema Zakonu o socijalnoj i dječijoj zaštiti podržano je finansiski od strane Kancelarije UNDP-a u. Crnoj Gori

64594136_753037171765329_267321993888949
64620647_753036855098694_190112628240652
64958179_753037008432012_682496058105790
65138730_753037335098646_287534755947007
65386583_753037521765294_431394337634176
64800614_753037831765263_792161132252810

                                                     NACIONALNA LICENCA ZA RAD

 

Crnogorski ženski lobi ( CŽL) završio je proceduru licenciranja kod Ministarstva rada i socijalnog staranja po previđenim pravilnicima . Tako je i  zvanično CŽL dobio je Licencu za obavljanje djelatnosti socijalne i dječije zaštite i pružanje usluge servisa SOS telefona za žrtve seksualnog nasilja .
Nakon dobijanja Međunarodnog sertifikata 2016 god po standardima ISO 9001:2015 , sa dobijanjem Nacionalne licence Crnogorski ženski lobi zaokružio je cjelinu poštovanja i primjene najboljih standarda u radu.

60272707_727909740944739_479141541891905

                                      CRNOGORSKI ŽENSKI LOBI 


Projekat : CENTAR ZA EDUKACIJU I STRUČNO OBRAZOVANJE
Donacija: Turska Agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju „TIKA „

      PRIZNANJE ZA AKTIVIZAM U ŽENSKOM POKRETU

Povodom Svjetskog dana ženskog preduzetništva na Medjunarodnoj konferenciji “Moć žene” u organizaciji Udruženja preduzetnica Crne Gore predstavnici Crnogorskog ženskog lobija Aidi Petrovic uručeno je priznanje. Priznanje se se odnosi na oblast unapredjenja i poboljšanja socijalno - ekonomskog statusa civilnog sektora kroz socijalne inovacije i društveno preduzetništvo .

39987955_2155358574477216_67274154098399
39980140_1913502578955886_59203311100630
39953614_1369201059878469_27522206696839
39943618_317747565468898_598964199091077
39941000_267188940565984_789154001451587
40064529_169744220531390_730969320571954

      CRNOGORSKI ŽENSKI LOBI DIO REGIONALNE MREŽE ZA RAZVIJANJE       SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA U ORGANIZACIJAMA CIVILNOG SEKTORA

                                                                                        KONFERENCIJA  
     
                                                                                                                     06.06 2016 god. Podgorica, Hotel -” Ramada”

 

Povodom završetka projekta „Inkluzija romskih žena i djevojaka u Crnoj Gori”, Crnogorski ženski lobi organizovao je konferenciju za medije sa partnerskim organizacijama:

-Crveni krst Crne Gore

-Pravni centar Podgorica

-NVO Ženska RE mreža „PRVA“

O realizovanim projektima i ostvarenim rezultatima u ime partnerskih organizacija na konferenciji za medije govorili su :

-U ime Crvenog krsta Crne Gore - Marta Perković

( projekat “Poboljšanje pristupa uslugama socijalne i dječije zaštite za domicilne i raseljene Rome u Nikšiću, Pljevljima, Bijelom Polju i Beranama”)

-U ime Pravnog centra - Luka Kovačević

(projekat "Analiza pristupa pravima u Crnoj Gori za domicilnu i raseljenu djecu i njihove porodice pripadnike Romske i Egipcanske (RE) populacije")

-U ime NVO Ženska RE mreža „PRVA”-Vera Nakić

(projekat „Inkluzija romskih žena i djevojaka u Crnoj Gori”)

Donaciju za sve projekte obezbijedio je UNICEF- Crna Gora

                                   POTPISAN MEMORANDUM O MEĐUSOBNOJ SARADNJI
                                                                                                                                                    Podgorica, 24.05.2016

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima i nevladina organizacija „Crnogorski ženski lobi“, potpisnici su Memoranduma o međusobnoj saradnji u oblasti prevencije i pružanja pomoći i zaštite potencijalnim žrtvama i žrtvama trgovine ljudima u Crnoj Gori, koji je danas predstavljen javnosti.
Trgovina ljudima je globalni problem, i važi za jedan od najprofitabilnijih oblika internacionalnog zločina.
U cilju uspješnije borbe protiv trgovine ljudima neophodan je multisektorski pristup i intenzivna saradnju. Praksa to i pokazuje, kao jedini i najbolji mehanizam za uspješno i efikasno suprodstavljanje pojavi trgovine ljudskim bićima. Uspostavljanje pune kooperativnosti i partnerskog odnose između državnih organa, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija do sada se pokazala kao najbolji model u prevenciji , edukaciji, zaštiti i pomoci žrtvama trafikinga.

Predhodno naša organizacija potpisala je i Sporazum o saradnji u borbi protiv trgovine ljudima . 


http://www.antitrafficking.gov.me/rubrike/sporazum-o-saradnji/134724/Potpisan-SPORAZUM-O-SARADNJI-U-BORBI-PROTIV-TRGOVINE-LJUDIMA.html

                                                  PR CENTAR april 2016 god. - Podgorica

 

Press konferencija pod nazivom:

  • „Solidarnost i podrška  u radu Romkinja iEgipćanki u Crnoj Gori“ na kojoj su predstavljeni budući projekti :

  • Projekti ekonomskog osnaživanja Romkinja i Egipćanki u CG . Cilj projekata je podizanje stepena ravnopravnosti žena u Crnoj Gori kroz njihovo ekonomsko osnaživanje. Očekivani rezultati ovog projekta  je edukovati preko 80 žena iz Nikšića i Pljevlja u programe ekonomskog osnaživanja i pokretanja malog biznisa. Projekat će podržati po 20 žena iz Pljevalja i 20 žena iz regije Nikšić sa konkretnim malim biznisima. Dodatno se očekuje i osnivanje dvije zadruge ( Pljevlja i  i Nikšić).

  • Projekat: „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu II“ .


Cilj projekta je poboljšati socio-ekonomsku situaciju Romkinja i Egipćanki kao i njihovih zajednica,kroz ciljanu asistenciju na nivou zajednice. Romkinje/Egipćanke, žene i djevojke, će biti osnažene da ostvare svoja prava na obrazovanje, zdravstvo i život bez nasilja.

  • Projekti se implementiraju u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, uz podršku Care International Balkans i  uz podršku donatora -Austrijska Razvojna Agencija, OAK fondacije i Evropske Unije u Crnoj Gori.

 

Novinarima/kama su se obratiti:

  • Jadranka Milićević  i Ševko Bajić CARE International Balkans;

  • Fana Delija, izvršna koordinatorka  Centar za romske inicijative Nikšić;

  • Mr Slavko Milić, Centra bezbjednosti Nikšić;

Aida Petrović, direktorica Crnogorskog ženskog lobija Podgorica

            PROJEKAT:Mladi kao medijatori rodne ravnopravnosti i nenasilja
 

U Bijelom Polju,održana je radionica za mlade  u okviru projekta : ,,Mladi kao medijatori rodne ravnopravnosti i nenasilja,,
U saradnji sa našim dragim prijateljem , profesorom Racom Bogavcem organizovana je dvoipocasovna radionica i projekcija dokumetarnog filma ,,Košmar,, Maturanti su bili veoma zainteresovani za radionicu. Zahvaljujemo se ovim mladim ljudima i njihovom posvećenom profesoru, na dobrom odzivu i aktivnom učešću.Projekat je finansijski podržan od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

                                          PROJEKAT:Inkluzija romskih djevojaka i žena u Crnoj Gori

 

Na radionici u Nikšiću , u nastavku realizacije projekta ,,Inkluzija romskih djevojaka i žena u Crnoj Gori,, učesnice su bile veoma aktivne i zainteresovane za teme. Danas su imale prilike da odgledaju dokumentarni film ,, Muški stavovi o ženi u romskoj zajednici,, nakon toga se povela diskusija o problemu ranih ugovorenih brakova. 
Druga tema radionice bila je ,,Reproduktivno zdravlje žena, značaj redovnih ginekoloških pregleda,, Pozitivno je i veoma ohrabrujuće sto su sve žene izjavile da imaju svog izabranog ljekara i ginekologa i da redovno obavljaju preglede. Na kraju radionice nekoliko žena tražilo je pomoć oko pisanja molbi i zahtjeva kao i oko individualnih problema koji se tiču porodičnog nasilja i bolesti zavisnosti.Projekat se realizuje u partnerstvu sa Crvenim krstom Crne Gore,Pravnim centrom i NVO Prva RAE mreža uz finansijsku podršku UNICEF-a.